Integritetspolicy

 1. Inledning:
  Derivino AB tar skyddet av personuppgifter på största allvar och strävar efter att säkerställa att all personinformation hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt i enlighet med GDPR.
 2. Personuppgifter som samlas in och syftet med dessa:
  • Derivino AB samlar in personuppgifter som namn, ålder och e-postadress och IP-adress i samband med att kunder anmäler sig som mottagare av marknadsföringsinformation från Derivino. Uppgifter om kundernas interaktion i dessa e-post registreras också. På så vis kan vi distribuera marknadsföring och ibland göra kundupplevelsen personlig för de registrerade medlemmarna. 
  • Personuppgifter kan också samlas in i samband med försäljningsverksamheten för att kunna fullgöra åtaganden mot kunder som i första hand är det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholhaltiga drycker samt restauranger. 
  • Derivino AB kan också samla in personuppgifter från användare genom Google Analytics för att kunna analysera besöksstatistik på hemsidan, men ingen personlig information samlas in för att identifiera användare på individnivå.
 1. Rättslig grund för att samla in personuppgifter:
  Derivino AB har fått samtycke från kunder att använda deras personuppgifter för att skicka ut e-post och för att analysera trafiken på Derivinos hemsida. 
 2. Lagring av personuppgifter:
  Derivino AB kommer att lagra personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla affärsändamål eller enligt lagkrav.
 3. Åtgärder för att skydda personuppgifter:
  Derivino AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas säkert och skyddas från obehörig åtkomst eller användning.
 4. Rättigheter för registrerade personer:
  Registrerade personer har rätt att begära åtkomst till sina personuppgifter, begära att deras personuppgifter rättas eller raderas samt att invända mot behandling av sina personuppgifter. Registrerade personer kan också lämna in klagomål till Datainspektionen om de anser att Derivino AB behandlar deras personuppgifter på ett otillbörligt sätt.
 5. Delning av personuppgifter:
  Derivino AB delar personuppgifter med tredjepartsleverantörer, inklusive Mailchimp och Google Analytics.

  Vi använder Mailchimp för att skicka e-postmeddelanden till våra prenumeranter. Mailchimp är en e-posttjänstleverantör som ägs av The Rocket Science Group LLC, som har sitt säte i USA. Personuppgifter som du lämnar till oss kan därför överföras till och lagras på Mailchimps servrar i USA.

  För att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt när de överförs till Mailchimp i USA, har vi ingått standardavtalsklausuler (SCC) med Mailchimp. Dessa klausuler har fastställts av EU-kommissionen och ger adekvat skydd vid överföring av personuppgifter till tredje land.

  Genom att prenumerera på våra e-postmeddelanden samtycker du till att dina personuppgifter överförs till och lagras på Mailchimps servrar i USA.
 6. Ändringar i dataskyddspolicyn:
  Derivino AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dataskyddspolicyn när som helst. Om policyn uppdateras kommer Derivino AB att publicera den uppdaterade versionen på sin hemsida.
 7. Kontakta oss:
  Om du har några frågor eller funderingar om hur Derivino AB hanterar personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR, kan du kontakta oss via e-post på info@derivino.se.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att ta del av inspirerande kunskap och för att inte missa spännande nyheter