Sauternes

Detta är en undersida till Bordeaux, för att läsa mer om Bordeaux i allmänhet – hitta hit.

Besserwissra!

Get Your Facts Right – Sauternes

Klimat: Maritimt måttligt

Närheten till Atlanten modererar klimatet och ger milda vintrar och begränsar extremerna under varma somrar. Landes-skogen begränsar visserligen påverkan av havets vindar. Nederbörden är jämt fördelad över året.

Den maritima influensen från Atlanten och närliggande floder hjälper tillsammans att skapa en fuktig miljö som är avgörande för utvecklingen av Botrytis Cinerea (ädelröta).

Jordmån: Främst grus och finkorningt grus på kalksten med inslag av lera

Grus innebär utmärkt dränering och främjar rötternas tillväxt. Gruset absorberar värme som det alstrar under kvällarna. Det i sin tur bidrar, minskad frostrisk nattetid och till under mognadsfasen ökad fruktmognad, hög koncentration av socker och mer tropiska toner. Grustäcket är tjockt och vinrankornas rötter letar sig ibland 10 m djupt. Barsac präglas istället av ett relativt tunnt (40-50 cm) täcke av röd sand på kalksten.

Topografi: Platt till böljande i regel östsluttande

Hela Sauternes (Barsac undantaget) ligger på en lätt östsluttande platå. Gruset som präglar hela landskapet har eroderat och skapat böljande sluttningar som i regel är mellan 15 och 60 meter höga.

Närhet till vatten: Mycket stort inlfytande av floden Garonne och dess biflod Cirons som tillsammans skapar unika förutsättningar för tillväxten av Botrytis Cinerea.

Kanske den enskilt viktigaste förutsättningen för Sauternes viner är att Garonne-floden rinner ihop med bifloden Cirons. Cirons som runnit genom Landes-skogen är betydligt svalare och
kombinationen skapar en regelbunen dimma under sensommaren och höstmånaderna. Morgondimman är utmärkt klimat för att ädelrötan skall trivas.  

Vind: Måttlig vind trots Landesskogens skydd

Trots skyddet som Landesskogen ger så blåser det till och från friskt. Många vingårdar har pinjetallar planterade vid sidan av vingårdarna för att ge visst skydd. Där målet är att få tillväxt av ädelröta bör det
inte vara för blåsigt, men samtidigt skall rankor och klasar vara hälsosamma under resterande del av säsongen.

Fuktighet: Hög fuktighet.

Regn som regelbundet faller under hela mognadssäsongen påverkar fuktighet liksom havsvindar och dimma och förågningen från Gironde och Crisons. Jordarna som är blandade med lera håller också vatten och ökar fuktigheten.

Temperatur: Ca 1500-1600
C Growing Degree Days med måttlig dygnsvariation

Närheten till atlanten håller nere dygnsvariationerna. Det kyler av de de högsta temperaturtopparna och värmer något på nätterna. Samtidigt har hela Graves (inkl Sauternes) skyddet från Landesskogen så dygnsvariationerna blir något högre här än i Medoc.

Soltimmar: Måttlig lattitud med 14-16 dagsljus under sommaren och samtidigt måttligt till stor molnmängd

Höjd: Låg höjd.Merparen av vingårdarna ligger på 20-60 meters höjd.

Klassifikationssystem: Generiskt torrt vin från hela regionen kallas AOC Bordeaux, från något bättre lägen som ger lite högre alkoholhalt och koncentration klassas de AOC Bordeaux Superieur. I Sauternes är det dock till stor del en teknikalitet. Sauternes ligger geografiskt i Graves som har sin egen appellation AOC Graves (samt AOC Graves Supererieur) för torra viner. Det går utmärkt att göra torrt vin från Sauternes och buteljera som Graves.

Barsac är tekniskt sett en kommun i Sauternes och det går att göra Sauternes som odlats i Barsac. Tack vare den unika jorden i Barsac håller den dock sin egen status.

.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att ta del av inspirerande kunskap och för att inte missa spännande nyheter